Grafiti su svuda oko nas, ali rijetko se prava ideja nalazi na pravom zidu. Grafitiranje na zabranjenim površinama problem je u našem gradu, ali to tako ne mora biti.

Grad Rovinj-Rovigno i Komunalni servis d.o.o. Rovinj u suradnji s rovinjskim osnovnim i srednjim školama provode projekt Grafit vrijedi ako je na pravom mjestu. Cilj ovog projekta je da nas upozna sa svim dobrim i lošim stranama grafita i predstavi mogućnosti legalnog grafitiranja u gradu Rovinju.

Skinite bilo koju besplatnu barcode aplikaciju, prošećite gradom i otkrijte naljepnice s cijenama čišćenja grafita. Svaka naljepnica sadrži «barcode» koji možete skenirati i tako saznati još više korisnih informacija o samoj akciji.

U sklopu ove akcije upoznajte Krešimira Golubića. Krešimir, umjetničkog imena Leon GSK, za sebe kaže da je Graffiti Art aktivist i crtač. Između umjetnosti i vandalizma uvijek bira umjetnost i to ne samo u grafitima, već i u životu. Osim umjetnošću bavi se i edukacijom mladih pa će tako učenicima našega grada održati zanimljivo predavanje 14. i 15.5.2018., a sve što čuju na predavanju moći će ubrzo i zajedno primijeniti.

Došao sam ostaviti trag

Grafiti na zidovima vrtića

Svatko od nas ima potrebu da na neki način ostavi trag u životu. Važno je da izaberemo prava sredstva i pravi način kako ćemo to učiniti. Grafitiranje vrtića nije jedno od njih. Za izražavanje stavova koristite predviđene gradske površine te tako i vi sudjelujte u razvoju i napretku grada u kojem živite. Zašto je to važno?

Grad Rovinj – Rovigno sufinancira cijene boravka djece u vrtiću i cijene smještaja djece u predškolskim ustanovama djeci iz obitelji slabijeg imovnog stanja. U dječjim vrtićima provodi se sportski program "I ja ću se baviti sportom" pod vodstvom stručne osobe.

U skladu s pedagoškim standardima u redovite programe vrtića uključena su i djeca s teškoćama u razvoju (inkluzija). Devetero djece s posebnim potrebama ima svoje pomagače i uključeno je u socijalizaciju i kontakt s vršnjacima.

Za djecu predškolske dobi organiziraju se razna natjecanja poput Vatrogasne olimpijade i Olimpijade dječjih vrtića.

Grad osigurava novogodišnje paketiće za djecu od 1. godine života do 4. razreda osnovne škole.

U Gradu su u 2017. izgrađena dva nova dječja igrališta Valbruna sjever i Valpereri.

Postoji 18 otvorenih igrališta za djecu uz ona u sklopu predškolskih i školskih ustanova.

Uvijek me uhvate kad pišem po zi...

Grafiti na zidovima škola i dvorana

Zid je oduvijek predstavljao iskušenje za sve one koji su imali potrebu nešto reći, ali nisu imali mogućnost da to učine. Ali danas su vaše mogućnosti veće i bolje. Za izražavanje stavova koristite predviđene gradske površine te tako i vi sudjelujte u razvoju i napretku grada u kojem živite. Zašto je to važno?

U svim matičnim i područnim osnovnim školama čiji je osnivač Grad Rovinj – Rovigno uveden je besplatan produženi boravak za sve učenike od 1. do 4. razreda. Također, grad se brine i za učenike s poteškoćama u razvoju te im omogućuje asistente u nastavi.

Grad Rovinj – Rovigno sufinancira aktivnosti srednjih i osnovnih škola poput maturalnih zabava, izrada godišnjaka učenika srednjih škola, troškovi sudjelovanja na Europskim sportskim igrama učenika srednjih škola, podržava status eko škole srednjih škola Zvane Črnje i Eugena Kumičića, sufinancira troškove sudjelovanja učenika na državnim natjecanjima i na Novigradskom proljeću, te provodi projekt Edukacije o samoniklom bilju za učenike 6 razreda.

Ma kakva umjetnost, čovječe?

Grafiti u sklopu knjižnice

Uništavanje spomenika i kulturnih institucija grafitima nije umjetnost već vandalizam. Grafitiranje na javnim površinama je zabranjeno i kažnjivo, a osim što grafiti nagrđuju prostor, njihovo uklanjanje je zahtjevno i skupo. Grafitiranjem na dozvoljenim gradskim površinama štedite novac, čuvate imovinu grada te sudjelujete u razvoju i napretku kulture grada. Kako?

Grad organizira ili je pokrovitelj slijedećih kulturnih manifestacija: karnevalski defile, obilježavanje Dana Grada, Etnofilmfestival, Kulturnog ljeta, Ljetnog festivala klasične glazbe, ljetni festival tradicionalne glazbe, Rovinj music festivala i program tijekom mjeseca prosinca Rovinjska božićna čarolija.

Uz gradske ustanove Gradska knjižnica Matija Vlačić Ilirik, Pučko otvoreno učilište Grada Rovinja – Rovigno i Zavičajni muzej Grad Rovinja, u gradu djeluje i 20-ak udruga iz područja kulture, te Centar za povijesna istraživanja Rovinj – Rovigno. Udrugama u kulturi u 2017.g. dodijeljeno je 1.422.500,00 kn.

Ništa nije uzalud!

Grafiti na zidovima doma za starije i nemoćne

Riječ „grafit“ nastala je od talijanske riječi "sgraffiare" što znači ogrepsti, a korijen vuče od stare grčke riječi "graphein" koja znači pisati. Iako grafiti postoje već 2000 godina, to ne mijenja činjenicu da uništavanje imovine nema nikakve veze s umjetnošću, a ni sa zabavom.

Grafitiranjem na dozvoljenim gradskim površinama štedite novac, čuvate imovinu grada te sudjelujete u razvoju i napretku kulture grada. Kako?

Grad financira program Udruge umirovljenika grada Rovinja, koja provodi aktivnosti vezane uz unaprjeđenja kvalitete života osobama starije životne dobi kroz razne aktivnosti, kao što su edukacije, rekreacija, izleti i druženja u prostorijama udruge.

U tijeku je nadogradnja Doma za starije osobe Domenico Pergolis  čime će proširiti kapacitet s postojećih 118 stalnih korisnika na 155 stalnih korisnika, uz još 24 privremena korisnika dnevnog centra.

Grad Rovinj – Rovigno dodjeljuje jednokratne pomoći umirovljenicima u iznosu od 300,00 kn povodom Uskrsnih i Božićno-novogodišnjih blagdana.

Najbolje stvari u životu nisu stvari

Grafiti na zidovima zdravstvenih ustanova

Pisanje grafita na nedozvoljenim površinama nije dobro za vaše zdravlje, a ni za zdravlje vaših sugrađana. Možda niste znali, ali troškovi uklanjanja grafita smanjuju sredstva kojima se financira zdravstveni sustav. Grafitiranjem na dozvoljenim gradskim površinama štedite novac, čuvate imovinu grada te sudjelujete u razvoju i napretku kulture grada. Kako?

Financiraju su mamografski pregledi žena sa područja grada Rovinja-Rovigno.

Grad dodjeljuje pomoći osobama i udrugama osoba s invaliditetom, te sufinancira dodatni Tim hitne medicinske pomoći u sklopu Doma zdravlja.

Provodi se nadzor nad sanitarnim, tehničkim i higijenskim uvjetima pripreme hrane, čistoće u kuhinjama, uzorkovanje i analizu obroka koji se provodi u predškolskim i školskim ustanovama.

U 2017. g. Sredstvima u iznosu od 47.000,00 kn sufinancirana je nabava ultrazvučnog aparata za potrebe rovinjske ispostave Istarskih domova zdravlja, te je nabavljen automatski defibrilator.